Bizi Takip Edin! | ÜYE GİRİŞİ | ÜYE KAYDI |

PROJE KONUSU MU ARIYORSUNUZ? - Sayfa 16

Makale İçeriği
PROJE KONUSU MU ARIYORSUNUZ?
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Tüm Sayfalar


Beslenme döngüleri ve enerji pramidi.
Doğadaki madde döngüleri.
Doğanın dengesini bozan etmenler.
Çevre bozulmasının sonuçları.
Taş ve toprak kolleksiyonu.
Canlılardaki kalp yapılarının araştırılması
Kan grupları ve kan alışverişinin araştırılması
Canlılarda solunum sistemi şekillerinin araştırılması
Isının yayılma yollarının araştırılması
Aynalar ve kullanım alanlarının araştırılması
Toprak çeşitleri ve erozyonun araştırılması
Kayaç çeşitlerinin araştırılması
Radar ve Ultrasonun çalışma prensibinin araştırılması
Isı yalıtımının araştırılması ve model tasarlama
Bağışıklık sisteminin araştırılması
Aşı ve serum nasıl etki eder
Renkli Türkiye haritası üzerinde önemli maden yataklarının gösterilmesi
Çevremizdeki (ev,okul,vb.)elektrikli araçların güçlerinin araştırılarak liste halinde yazılması
Çevremizde bulunan aletlerin hangi tür basit makine olduğunu araştırarak listelenmesi
Bisiklette bulunan basit makinelerin ve çalışma ilkelerinin araştırılması 
Tekerleğin bulunuşunun ve gelişiminin araştırılması
Kulağın yapısı çizilerek östaki borusunun basınçla ilişkisinin araştırılması
Buzdolabının çalışma ilkesinin araştırılması
Uçakların uçma ilkesinin araştırılması ( Bernoulli ilkesi ile ilgili bağlantısı )
Toricelli ,Pascal,Arşimet(Archimedes) hayat hikayelerinin araştırılması
Balonların uçma prensibinin araştırılması
Cisimler neden yüzer? Neden batar?
Beslenme şekillerine göre canlıları sınıflandırıp liste halinde örnekler yazılması
Renkli, resimli enerji piramidi hazırlanması
Renkli, resimli su,karbon ve azot döngüsünün anlatılması 
Mitoz bölünme evreleri (şekilleriyle birlikte)
Mayoz bölünme evreleri (şekilleriyle birlikte)
İnsanda üreme organlarının yapısı
İnsanda döllenmeden doğuma kadar geçen süreç (poster)
Sağlıklı büyüme ve gelişme için önemli olan etkenler
Ergenlik döneminin fiziksel ve ruhsal özellikleri
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları
Pusulanın tarihçesinin araştırılması
Kapı zilinin şemasının hazırlanması ve zil devresi yapılması
Elektromıknatıs nedir? Ve Elektromıknatısların magnetik özelliğini etkileyen etkenleri araştırınız
Doğru akım ve alternatif akım nedir? Nasıl elde edilir? Nerelerde kullanılır?
Transformatör nedir? Nerelerde kullanılır?
Lahana suyu ile asit ve bazların varlığı belirlenebilir mi?
Çeşitli3taşlarda karbonatın varlığını nasıl anlayabilirim?
İyonik bağ ile ilgili drama
Metallerin ve ametallerin günlük yaşamdaki örneklerinin tanıtılması 
Gümüş nitrat çözeltisi ve bakır ile gümüş ağacı tel ile gümüş ağacı yapımı
Kırmızı lahana suyunun indikatör olarak kullanılması. (Bu kuşburnu, çay gibi başka maddelerle de yapılabilir)
Asit ve baz örneklerinin turnusol kağıdındaki renklerine göre Ph değerlerinin yazılması.
Çeşitli metallere asitlerin ve bazların etkisinin araştırılması 
Kimyasal bağlar ve reaksiyon çeşitleri 
Kimyasal olaylar ve çevreye olan etkileri.
Elementlerden iyonik bağlı bileşiklerin nasıl oluştuğunu gösteren bir şema hazırlayınız.
Fiziksel ve kimyasal değişimleri gösteren bir deney düzeneği hazırlayınız.
Kütlenin korunumu kanununu araştırınız.
Tepkimelerde ısı alış verişini gösteren bir deney tasarlama.
Asitler , bazlar ve tuzların özelliklerini bir tablo halinde gösteriniz
pH metrenin özelliklerini anlatan bir poster hazırlayınız.
Yer değiştirme tepkimesi deneyi tasarlayın.
Analiz(ayrışma) tepkimesi deneyi tasarlayın.
Sentez(birleşme) tepkimesi deneyi tasarlayın.
Tuzlu suyun elektrik akımını ilettiğini gösteren deney yapılması
Çeşitli meyve ve sebzelerde hangi vitamin ve mineraller bulunur? Sağlık açısından faydaları nelerdir? (20+20)
Bitkilerin büyüyüp gelişmesine etki eden etmenler nelerdir?
Çeşitli yiyeceklerdeki besin öğelerini gösteren poster çalışması 
Bitkilerde kök ve gövdenin hareketi nasıldır? 
Besinler ve yapıtaşlarının drama ile canlandırılması
Işık renginin bitkinin büyümesine etkisi 
Vitaminlerin önemi ve eksikliğindeki hastalıklar.
Fotosentez, Oksijenli ve Oksijensiz solunum 
Çevrenizde bulunan enerji kaynaklarını araştırınız.
Bir gün içerisinde yediğiniz besinleri gruplandırarak kalori miktarlarını yazınız.
Canlıların solunum organlarını gösteren bir poster hazırlayınız.
Koyu renk göz geni açık renk göz genine baskın mıdır?(100 kişi üzerinde araştırılması)
Biyoteknoloji alanındaki son yeniliklerin araştırılması(en az 20)
Toplumda kız sayısı erkek sayısına eşit midir?( 100 aile üzerinde araştırılması)
Bebeğin anne karnındaki aylık gelişimini gösteren resimli poster çalışması 
DNA’nın kendini eşlemesinin drama yoluyla gösterilmesi 
DNA, gen ve kromozom ilişkisjnin poster şeklinde gösterilmesi 
Genlerde homozigot, heterozigot, haploit, diploit, homolog kromozomların gösterilmesi 
Kalıtsal hastalıklardan Akdeniz anemisi ile ilgili röportaj yapılması 
Hücrelerin çoğalmasının drama ile gösterilmesi 
Vejetatif üremenin çeşitli bitkilerle denenmesi 
Genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili poster çalışması 
Klonlama ile ilgili poster çalışması 
Genom projesi ile ilgili araştırma yapılması 
Kan grupları.
Kendi ailelerinin fotograflı soy ağacının oluşturulması.
DNA modeli yapalım
Ergenlik dönemi ve karşılaşılan sorunlar
Modifikasyon,Seleksiyon,Adaptasyon ve Mutasyon kavramlarını kullanarak bir film senaryosu oluşturun
Kalıtsal hastalıklarla ilgili doktorla röportaj ve poster hazırlama
Sınıftaki tüm öğrencilerin fenotiplerini(kalıtsal) listeleyip analiz edin
Mitoz ve Mayoz bölünmeyi açıklayan bir poster hazırlayın.
Bir çivinin mıknatıs olması için neler yapabiliriz
Çeşitli güç ve boyutlarda elektromıknatıs yapımı 
Manyetik ve manyetik olmayan maddeler koleksiyonu 
Dinamo ve rüzgar enerjisi yardımıyla elektirik elde edilmesi 
Bilim adamları ile ilgili sergi düzenlenmesi 
Basit yöntemlerle akan elektrik elde etme 
Yapay mıknatıslar nasıl yapılır? Kazandıkları mıknatıslık kalıcı mı,geçici midir
Her yerde pusula iğnesi ile mıknatısın doğrultusu aynı mıdır?
Elektrik,elektrik santralinden evlerimize nasıl ulaştırılır?araştırın.
Transformatörlerin günlük hayatta kullandığımız alanları ve görevleri nelerdir?
Elektromıknatıs yapımı nasıldır.araştırın.
Elektromotor yapımı nasıl olur araştırın
Alternatif akım doğru akıma nasıl dönüştürülebilir? Araştırın.Manyetik alan kuvvet çizgilerini gösteren bir deney tasarlayın Deprem sırasında bina elektriğinin otomatik kesilmesi, Deniz dalgasından elektrik elde etme

 Tweet Diğerleri


FACEBOOK YORUM - Facebook hesabınızla yorum yapın, daha hızlı onaylansın!